"Achievement for all"

Osloskolen logo

Skolen har gjennom deltakelse i prosjektet hatt mål om maksimalt læringsutbytte for alle elever, og med et spesielt fokus på de 20 prosent svakeste elevene.