Høyenhall skoles elevkor

Ønsker du å begynne i Høyenhall skoles elevkor?

 

Høyenhall skole sitt elevkor

 

Koret består av juniorkor (2.-3. klasse), hovedkor (4.-7. klasse) og ungdomsgruppe (7. klasse og oppover).

 

Gruppene har ulike øvingstider, se orange boks.

 

Har du lyst til å melde deg inn, ta kontakt med oss på - hoyenhallskoleselevkor@gmail.com

Fakta om koret

  • Dirigent er Cecilie Therese Nereng.
  • Koret øver hver torsdag i Høyenhall skoles aula:

        Juniorer: kl.14.00-15.00

        Hovedkoret: kl.15.00-16.00

        Ungdomsgruppa øver èn torsdag i måneden fra kl. 16.00-17.00.

  • Epostadresse:

        hoyenhallskoleselevkor@gmail.com

 

Ta gjerne turen innom!

Har du lyst til å melde deg inn, ta kontakt med oss på -