Melk og frukt

Skolefrukt

Med Skolefrukt kan elevene få frisk frukt utlevert på skolen. FAU har inngått avtale med skolefrukt.no, som tilbyr en abonnementsordning på skolen. For bare kr 15,- i uken får eleven frisk frukt og grønnsaker hver dag.

 

Du betaler kun for de dagene barnet får frukt, og du betaler for et halvt år eller ett år om gangen. Bestilling og påmelding skjer elektronisk på skolefrukt.no. Her kan du registrere deg og få brukernavn og passord som også kan brukes for fremtidige bestillinger. Når det bestilles frukt kan det ta noen dager før kontaktlærer har oppdatert liste over elever. 

Første fruktdag er tirsdag 29. august.

 

Les mer og bestill på skolefrukt.no eller ring 815 20 123 på hverdager mellom 08.00 – 17.00

Kontaktperson og skolefrukt ansvarlig i FAU er Erik Mogensen. erik@mogensoft.net

 

Skolemelk 2017/18

FAU fortsetter med tilbudet om melk til elevene ved Høyenhall skole også dette skoleåret.

Det tilbys kun 1/4 liter lettmelk, og prisen for et skoleår er kr 890,-. Beløpet innbetales til FAU Høyenhall Skole sin egne melkekonto 1503.61 51541.

Det er svært viktig at du påfører barnets/barnas navn og klasse. Eleven vil få melk innen 14 dager etter registrert innbetaling.

 

Kontaktperson og skolemelkansvarlig i FAU er Cathrine Lillo-Stenberg. cathrine.lillo-stenberg@outlook.com         

Her kan du klikke deg inn for å bestille skolefrukt til ditt barn:

skolefrukt.no

 

Drawing of a city