SkoleSMS

Foresatte har muligheten til å:

  • Sende SMS til læreren når barnet ditt er sykt (helst før skoledagen starter)
  • Motta viktige påminnelser, beskjeder og endringer fra skolen via SMS

 

SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil. Det er kun skolen som har tilgang til denne informasjonen, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.

 

 Hvordan sende SMS til skolen?

 For å melde fra om sykt barn etc, sender foresatte en SMS med teksten:

 HOY [klasse] [tekst] til 417 16 112. 

 Denne teksten vil da gå rett til kontaktlærers e-postadresse.

Slik sender du skoleSMS

  • Skolens nummer 417 16 112
  • Start meldingen med HOY mellomrom (klasse) mellomrom  melding til skolen.
  • Eks: HOY 1A Per er syk i dag. Hilsen Kari
Drawing of a city