Første skoledag

Vi ønsker vel møtt til nytt skoleår.

Oppstart 20. august klokken 08.30. Skolen slutter 13.40.

Unntaket er første trinn, som starter klokken 10.00