Biskop Kvarme på besøk

Engasjert tale fra biskop Kvarme

Biskopen reiser av og til på skolevisitas, og denne gangen fikk vi besøk her på Høyenhall skole. Biskopen hadde møter med to klasser ved skolen, 5A  og 10B, og elevene hadde forberedt spørsmål på forhånd. Det ble interessante samtaler mellom Kvarme og elevene. Mange lurte på hvordan arbeidsdagen til en biskop kunne se ut, andre var opptatt av hvilke valgprosesser som går i forkant av utnevnelsen av en biskop. Ellers ble både fotball og politikk satt på dagsorden.