Bygge småhus!

Full konsentrasjon!!

Dette har vært spennende erfaringer for elever
på 9. trinn.

Her har man kontroll på hva man gjør!
Bygging!