Generelt mye smitte + spesifikk info om uke 3 og info om testing

Tar koronaselvtest

Generelt om situasjonen nå i januar:

Det er generelt mye koronasmitte nå i januar, både i Oslo og på Høyenhall skole. Vi vil ikke alltid kunne sende meldinger ved smitte i enkelte klasser og trinn, men generelt er det en del smitte nå. Skolen er heller ikke direkte involvert i eller ansvarlig for smittesporing. Men vi deler jo ut tester slik at elevene på 1.-10. trinn kan teste seg hver tirsdag og fredag. 

Elever som er nærkontakter vil ikke komme i karantene. Se ellers for eksempel på Helsenorge for mer informasjon:

https://www.helsenorge.no/koronavirus

 

Spesifikk informasjon om uke 3 2022 (gjelder kun uke 3) oppdatert tirsdag 18.01 kl 13.53:

Vi har nå svært mye smitte og fravær blant både elever og ansatte ved Høyenhall skole. Vi har derfor besluttet å iverksette følgende tiltak i uke 3: 1.-4. trinn har normal dag med vanlig timeplan.

5.-7. trinn: Smittesituasjonen blant både elever og ansatte er nå så prekær at Bydelsoverlegen har fattet vedtak om at det blir digital hjemmeundervisning for elevene på 5.-7. trinn, fra og med  onsdag 19.1 til og med fredag 21.1.22. Vi planlegger med at det blir vanlig undervisning på skolen igjen fra og med mandag 24.1.22. Elevene får med seg det utstyret de trenger hjem i dag (tirsdag 18.01) og i tillegg får de med en test som skal tas fredag 21.1.22 (det blir delt ut nye tester på mandag). Elever under 12 år som har foresatte i samfunnskritiske yrker og som trenger tilsyn disse dagene, kan melde om dette til inspektør Jon; jon.christoffersen@osloskolen.no så fort som mulig. 

Hele ungdomstrinnet:  elevene sendes hjem og har digital hjemmeundervisning fra og med tirsdag 18.01  og ut uka (jf covidforskriften § 14b). . Vi oppfordrer på det sterkeste at alle tester seg tirsdager og fredager, og holder seg hjemme dersom de har luftveisymptomer. De enkelte trinnene får nærmere informasjon direkte fra lærerne. 

 

Info om testing:

Alle elever har fått tester slik at de kan teste seg til og med  tirsdag 18.1. Vi oppfordrer på det sterkeste om at alle tester seg på testdagene. Elever som akkurat har hatt korona trenger dog ikke å teste seg. Vi får nye tester til elevene senere i uke 3, og vi vil da sende ut ny beskjed om hvordan elever som ikke er på skolen skal få tilgang til disse. Vi har dessverre ikke ekstra tester tilgjengelig på skolen nå. Anbefalingen fra myndighetene er uansett at elevene fortsetter å teste seg tirsdager og fredager, også selv om de har vært nærkontakter. Er det smitte i husstanden får dere ekstra tester til familien på teststasjonen.