Husk å stoppe for fotgjengere

Skolepatrulje på jobb

Høyenhall skole har en egen skolepatrulje som står ved fotgjengerfeltene rundt skolen på morgenen. I den forbindelse ønsker vi å minne om hvordan bilister skal forholde seg til skolepatruljen. Det ser ut til å være en utbredt misforståelse at biler kan kjøre uten stoppe for fotgjengerne når skolepatruljen står med flaggene ut til siden for å holde igjen barna. Skolepatruljens oppgave er å passe på slik at barn ikke går når noen kommer kjørende. Kjørende har fremdeles vikeplikt selv om skolepatruljen stanser barna ved gangfelt. Altså er de samme reglene som gjelder for bilistene når de skal slippe over vanlige fotgjengere - selv om skolepatruljen står der. Skolepatruljen skal ikke dirigere trafikken eller stoppe biler. De skal ganske enkelt være en synlig påminnelse for barna om at det er biler som kommer kjørende. Like fullt skal bilene stoppe for fotgjengerne slik de alltid skal gjøre ifølge trafikkreglene.