Informasjon til skolestartere 2021 og første skoledag øvrige trinn!

Barn hopper paradis.

Informasjon til skolestartere fra skolen

Første skoledag 1. trinn (16. august):

Elevene begynner denne spennende dagen klokka 10.00. De spente, små møter opp i skolens aula sammen med de foresatte. Der blir det opprop og man får vite hvilken klasse man kommer i og hvem som er kontaktlærer. Vi gleder oss alltid til denne dagen, som er årets soleklare høydepunkt for alle oss her på Høyenhall skole.

Les mer om hvordan vi i Osloskolen jobber med skolestartere

Første skoledag AKS:

AKS starter opp 2. august. Vi har innkjøring av nye elever som skal begynne på skolen fra kl.10.00. Vanlig åpningstid er fra kl. 07.30- 16.30. Elevene blir møtt ute ved lekeområdet til 1.trinn og vi følger til garderoben. Deretter skrives barna inn i fremmøtepermen og foresatte kan skrive evt. beskjed samme sted. I klasserommene til 1.trinn er det rolige aktiviteter før første måltid som hver dag er kl. 10.30.

NB! AKS er stengt mandag 9. august, da vi har planleggingsdag.

Her finner dere velkomstbrevet til AKS

De første ukene er det ulike  aktiviteter der elevene deles i mindre grupper for å bli kjent med hverandre og med de voksne som jobber i AKS. Mellom måltidene blir det en god stund med utelek hver dag. Kl. 13.00 går elever og voksne inn og forbereder seg til andre måltid.

Fint om alle tar med mat og drikke til to måltider hver dag i oppstarten, vi supplerer med  frukt og grønt. Vi anbefaler sunn mat i matpakkene. Maten oppbevares i skolesekken mellom måltidene. Egen navnet drikkeflaske må alle ha, vi hjelper til med å etterfylle med vann.
Skolestarterne deler leke-lokaler med 2.trinn. AKS har leke-lokaler og garderober i sambruk med skolen, der kan skiftetøy og regntøy etc. oppbevares, slik som i barnehagen. Husk alt av klær og sko må være navnet av foresatte.
AKS ønsker at foreldrene kommuniserer ved levering om morgenen, telefontid er mellom kl. 9.00 og 13.00, telefonnummer  22 757180. Meldinger kan også sendes på mail til aks.hoyenhall@osloskolen.no. Meldinger leses frem til kl. 13.00

Vi gleder oss til å møte alle dere som skal begynne hos oss på Høyenhall.

Informasjon til øvringe trinn

Øvrige trinn stiller opp ute og blir hentet av lærer klokken 08.30. 

Elever på 8. trinn vil bli delt inn i nye klasser og bli kjent med ny lærer i aulaen før de går til klasserommene sine.