Informasjon til skolestartere!

Barn hopper paradis.

Informasjon til skolestartere fra skolen:

Første skoledag 1. trinn (17. august):

Elevene begynner denne spennende dagen klokka 10.00. De spente, små møter opp i skolens aula sammen med de foresatte. Der blir det opprop og man får vite hvilken klasse man kommer i og hvem som er kontaktlærer. Vi gleder oss alltid til denne dagen, som er årets soleklare høydepunkt for alle oss her på Høyenhall skole.

I denne lenken kan du lese mer om hvordan vi i Osloskolen jobber med skolestartere:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13370571-1591097194/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Skoler%20og%20skoletilh%C3%B8righet/Starte%20p%C3%A5%20skolen/Skolestart2020-min.pdf

 

Første skoledag AKS:

AKS starter opp 3.august. Det er åpent fra 07.30, og vi har  innkjøring av nye elever som skal begynne på skolen fra klokka 10. Elevene blir møtt ute ved inngangen til 1.trinn og fulgt til garderoben. Deretter skrives barna inn i fremmøtepermen og foresatte kan skrive evt. beskjed samme sted.  I klasserommene til 1.trinn er det rolige aktiviteter frem til kl. 10.15 før første måltid kl. 10.30. De første ukene er det forskjellige aktiviteter der elevene deles i mindre grupper for å bli kjent med hverandre og med de voksne som jobber i AKS. Mellom måltidene blir det en god stund med utelek. Klokka 13.00 går elever og voksne inn og forbereder seg til  måltid kl. 13.30.


Fint om alle tar med mat og drikke til to måltider hver dag i oppstarten, vi supplerer med  frukt og grønt. Vi anbefaler sunn mat i matpakkene. Maten oppbevares i skolesekken mellom måltidene. Egen navnet drikkeflaske må alle ha, vi hjelper til med å etterfylle med vann.
Skolestarterne deler lokaler med 2.trinn. AKS har leke-lokaler og garderober i sambruk med skolen, der kan skiftetøy og regntøy etc. oppbevares, slik som i barnehagen. Husk alt av klær og sko må være navnet av foresatte.
AKS ønsker at foreldrene kommuniserer ved levering om morgenen, telefontid er mellom kl. 9.00 og 13.00, telefonnummer  22 757180. Meldinger kan også sendes på mail til aks.hoyenhall@osloskolen.no. Meldinger leses frem til kl. 13.00


Vi gleder oss til å møte alle dere som skal begynne hos oss på Høyenhall.