Stengt pga Korona: informasjon Høyenhall skole og AKS

Coronavirus

Osloskolen oppdaterer fortløpende råd og informasjon til foresatte, og denne inforamsjonen finner dere her.

 

Det er viktig at regler for lek og samvær følges opp av foresatte, og da gjelder det å begrense samværet til 1-2 venner (de samme gjennom hele perioden) og ikke tillate overnatting hos hverandre. Det er bedre å treffes ute enn inne og husk å holde avstand til hverandre. Vi vet at dette kan være utfordrende, men det er viktig at alle er lojale i denne vanskelige situasjonen vi er i nå.

 

Vi har tilbud til elever der begge foresatte har jobber i samfunnskritiske funksjoner. En forutsetning er at begge foresatte, samtidig, er pålagt av arbeidsgiver å møte på jobb i skoletida. Dersom dette gjelder for ditt barn, ta kontakt med inspektør Kathrine Teslo så fort som mulig. Se også denne lenken for mer informasjon om hvilke kriterier som gjelder for å være aktuell for dette tilbudet.

 

Ved behov for henting av utstyr: henvend dere til skolens kontor mellom klokken 9 og 14.

 

Dersom dere har spørsmål knyttet til bruk av teknisk utstyr, ta kontakt med inspektør Jon Christoffersen.

 

Dersom dere har spørsmål knyttet til undervisningsopplegg tar dere direkte kontakt med lærerne.

 

Dersom dere har bekymring knyttet til elevvelferd i denne vanskelige situasjonen, ta kontakt med sosiallærer Marius eller helsesykepleierne Guri Østhassel (1.-7. trinn) eller Cecilie Lund (8-10. trinn).

AKS: Faktura stoppet for april 2020

Med utgangspunkt i paragraf 13 i vedtektene for AKS ble faktura for april stoppet fredag 13.3. Dette er nå i tråd men hva regjeringen og kommunen gikk ut med i går tirsdag 17.3, foresatte skal slippe å betale for opphold så lenge AKS er lukket.

Foresatte bes om å betale faktura for mars. Ev. kompensasjon for lukkede dager i mars vil bli ordnet i ettertid.