Hovedseksjon

Stående tavler

Stående tavler, tenkende klasserom

10. trinn jobber med likninger med to ukjente og har fokus på problemløsning. Her jobber 10C på stående tavler som er en metode innen tenkende klasserom. Denne arbeidsformen skaper matematiske diskusjoner og elevene får brukt sin kreativitet.

 

Se skolens Facebookside for flere bilder.