Vår profil

Høyenhall skole er en 1-10 skole i Østensjø bydel. Som Trygg Læring-skole er vi opptatt av at alle elever skal ha et godt arbeidsmiljø. Vi har mål om maksimalt læringsutbytte for den enkelte og med et særlig fokus på å løfte de 20 % svakest presterende elevene.

Dette gjør vi blant annet ved å jobbe systematisk, dele med og lære av hverandre. Vi jobber målrettet med vurdering for læring, differensiering og skriving i alle fag. Godt samarbeid mellom skolen og aktivitetsskolen bidrar ytterligere til at flere elever får gode grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet.

Vi har engasjerte elever og dyktige ansatte som er opptatt av elevenes sosiale og faglige utvikling. I samarbeid med foresatte som ønsker å bidra, har vi et godt utgangspunkt for å nå målene våre!

 

Informasjonshefte 2016-2017.

Fakta om skolen

  • Høyenhall skole ble bygget i 1966, som barneskole.
  • I 1975 startet skolen med ungdomstrinn og har nå til sammen ca. 600 elever og bortimot 80 ansatte (inkl. AKS).
  • 5. april 1997 brant store deler av Høyenhall skole ned. Først fra skolestart 2000 kunne skolen endelig ta i bruk de nye skolelokalene og en ny idrettshall.
Drawing of a city