Vår profil

Osloskolen logo

Høyenhall skole ligger sentralt på Manglerud i Østensjø bydel.

Vi har fra høsten 2013 vært en del av prosjektet "Achievement for All", med et uttalt mål om maksimalt læringsutbytte for den enkelte elev og med et særlig fokus på å løfte de 20 % svakest presterende elevene. Dette gjør vi blant annet ved å jobbe systematisk og utvikle gode standarder innenfor læring, ledelse og foreldreinvolvering, basert på alt det gode arbeidet som har blitt gjort ved Høyenhall skole i en årrekke.

Vi har dette året utarbeidet en standard for god undervisning, som blir fulgt opp av skolens ledelse ved observasjon og veiledning. Nå er vi i full gang med kollegaobservasjon for å kunne lære av, motivere og inspirere hverandre. I tillegg til tilpasset opplæring og differensiering, vil vi i det videre arbeidet ha et ekstra fokus på at summen av tilpasset opplæring, særskilt norskopplæring og spesialundervisning skal bidra til enda bedre resultater for den enkelte elev.

Vi har engasjerte elever og dyktige ansatte som er opptatt både av elevenes sosiale og faglige utvikling. Ved hjelp av foresatte som ønsker å bidra til elevenes beste, har vi et særdeles godt utgangspunkt for å nå målene våre!

Informasjonshefte 2016-2017.

Fakta om skolen

  • Høyenhall skole ble bygget i 1966, som barneskole.
  • I 1975 startet skolen med ungdomstrinn og har nå til sammen ca. 600 elever og bortimot 80 ansatte (inkl. AKS).
  • 5. april 1997 brant store deler av Høyenhall skole ned. Først fra skolestart 2000 kunne skolen endelig ta i bruk de nye skolelokalene og en ny idrettshall.
Drawing of a city