Hovedseksjon

Kontakt AKS

Telefon AKS Høyenhall:

22 75 71 80

aks.hoyenhall@osloskolen.no

1. trinn: tlf 48 89 37 14
2. trinn: tlf 48 89 88 68
3. trinn: tlf 48 99 28 65
4. trinn: tlf 48 99 54 09

Personale: 

Leder AKS Høyenhall:

Wenche Schjeldrup Brekke

Baseleder med pedagogisk ansvar:

Sara Westberg

Baseledere:

Sonja Molnes

Anita Svingen Gulbrandsen

 

Informasjon og beskjeder kan skrives i innskrivingspermen ved levering om morgenen.

 

Assistenter:

Ellen Korstad

Hein Rosseland

Elsa Lie

Amund R. Eckhoff

Camilla Tellesnes

Daria Rybak

Lærlinger:

Sarah Ahmed

Nikolai Fladby

Vikarer og ekstrahjelper:

Brage Sævarang

Jacob M. Mortensen

Faajjii Bekele

Paula Drage

Jonatan Franco

Zayneb Ali

Elise Vøienli

Mats O. Thoresen