Skolemiljøutvalget

Politiske representanter:

Andreas Moe (MDG)

Kjersti Aspheim (MDG)

 

Foresattes representanter:

Kathrine Ekerholt

Richard Dalberg

Annette Torgunrud Kristensen (vara)

Informasjon

Kommunens representant:

Andreas Moe

 

Kommunens vara:

Kjersti Aspheim

 

FAU-representanter:

Kamran Sharifbadi

Richard Dalberg

 

Representant for skolens ledelse:

Ellen Marie Ystad