Skolemiljøutvalget

Politiske representanter:

Torill Wettre (MDG)

Marit Sauge (MDG - vara)

 

Foresattes representanter:

Morten Kristoffersen

Jan-Erik Kristiansen

 

Fra skolen:

Ellen Marie Ystad

Marianne Støylen

Marte Lia (vara

Informasjon

Kommunens representant:

Andreas Moe

 

Kommunens vara:

Kjersti Aspheim

 

FAU-representanter:

Kamran Sharifbadi

Richard Dalberg

 

Representant for skolens ledelse:

Ellen Marie Ystad