Om AKS Høyenhall

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Vi holder til i base 1 og base 2. De yngste barna, på 1. og 2.trinn, holder til på base 1. De eldste bruker base 2, i samme etasje som de har klasserom.

 

 

Velkommen til AKS Høyenhall (hefte)

 

Informasjonsbrev til foresatte 1. trinn

Aktivitetsskolen har et sammensatt og godt tilbud av aktiviteter. I tillegg til at vi følger rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslostandard for Aktivitetsskolen, har vi et variert tilbud av aktiviteter og kurs. Informasjon om aktiviteter finner dere i ukeplaner. Planene vil og være tilgjengelige der innskrivingspermene ligger.

 

Informasjon til skolestartere AKS

Første skoledag AKS:

AKS starter opp 3.august klokka 10 , med innkjøring av nye elever som skal begynne på skolen 17.august. Elevene blir møtt ute ved inngangen til 1.trinn og fulgt til garderoben. Deretter skrives barna inn i fremmøtepermen og foresatte kan skrive evt. beskjed samme sted.  I klasserommene til 1.trinn er det rolige aktiviteter frem til kl. 10.15 før første måltid kl. 10.30. De første ukene er det forskjellige aktiviteter der elevene deles i mindre grupper for å bli kjent med hverandre og med de voksne som jobber i AKS. Mellom måltidene blir det en god stund med utelek. Klokka 13.00 går elever og voksne inn og forbereder seg til  måltid kl. 13.30.


Fint om alle tar med mat og drikke til to måltider hver dag i oppstarten, vi supplerer med  frukt og grønt. Vi anbefaler sunn mat i matpakkene. Maten oppbevares i skolesekken mellom måltidene. Egen navnet drikkeflaske må alle ha, vi hjelper til med å etterfylle med vann.
Skolestarterne deler lokaler med 2.trinn. AKS har leke-lokaler og garderober i sambruk med skolen, der kan skiftetøy og regntøy etc. oppbevares, slik som i barnehagen. Husk alt av klær og sko må være navnet av foresatte.
AKS ønsker at foreldrene kommuniserer ved levering om morgenen, telefontid er mellom kl. 9.00 og 13.00, telefonnummer  22 757180. Meldinger kan også sendes på mail til aks.hoyenhall@osloskolen.no. Meldinger leses frem til kl. 13.00
Vi gleder oss til å møte alle dere som skal begynne hos oss på Høyenhall.

 

 

 

Kurs:

 • Sjakk.
 • Bordtennis
 • Innebandy
 • Dans/turn
 • Glee

Tilbud om kurs leveres ut som ranselpost i forkant av oppstarten på kurs, eventuelt spør ansatte om påmelding og andre ting dere lurer på.

Høyenhall aktivitetsskole

 • Oppstart 1992
 • 190 barn fra 1.-4.klasse fordelt på base 1 og base 2.
 • Base 1 -       1. og 2. trinn
 • Base 2 -       3. og 4. trinn
 • Baseledere:

        Sonja Molnes

       

 • Ledere:

        Wenche S. Brekke  

        Kristine Jørstad