Hovedseksjon

Vurdering for læring

Det er særlig fire prinsipper som er sentrale i vurderingsarbeid som har til formål å fremme læring.

Elevers og lærlingers forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:

  1. Forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
  2. Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen.
  3. Får råd om hvordan de kan forbedre seg.
  4. Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling.

Begreper

Underveisvurdering

Underveisvurdering har til formål å fremme læring, utvikle kompetanse og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Sluttvurdering

Sluttvurdering gir informasjon om nivået ved avslutningen av opplæringen i fag.

Vurdering for læring 

Vurdering for læring har et læringsfremmende formål, og skal danne grunnlag for tilpasset opplæring.

Vurdering av læring

Vurdering av læring har til hensikt å gi informasjon om fagkompetanse på et gitt tidspunkt