Hovedseksjon

Digital leksehjelp

På Røde Kors leksehjelp får elevene bistand med skolearbeidet etter skoletid.

Med Digital leksehjelp mener vi at frivillige hjelper hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, via video og chat. Digital leksehjelp tilbys i dag til elever på ungdomstrinnet og videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker. Røde Kors Leksehjelp er representert med fysiske tilbud til elever i alle fylker.

Informasjon

 

  • Tjenesten tilbyr også videochat - se nettsiden for informasjon om tilbudet.

 

  • Åpningstider for videochat:

        Mandag - torsdag, 17:00 - 21:00