Hovedseksjon

Prosjekt lesing og regning i aktivitetsskolen

Rammer og føringer for prosjektet:
Målsettingen med prosjektet er at AKS skal bidra til elevenes faglige utvikling gjennom læringsstøttende aktiviteter i aktivitetsskoletiden. Gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom undervisning og AKS skal grunnleggende ferdigheter for den enkelte elev styrkes.
 

Prosjektet skal bidra til:
Utvikling av elevenes norskspråklige ferdigheter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter gjennom læringsstøttende aktiviteter
Økt faglig samhandling mellom lærerne og medarbeidere i AKS
Økt kompetanse i AKS
Økt informasjon, dialog og samarbeid med foresatte
Økt deltakelse i AKS