Hovedseksjon

Informasjon om Trygg læring

• EN TENKNING

• EN METODE

• VERKTØY FOR KONFLIKTHÅNDTERING

 

Konflikt som eiendom

– barn og unge kan selv!

 

Gjennom metodene til Trygg Læring får barn og unge verktøy til å løse konflikter gjennom å snakke sammen. I skolen er elevmegling en av bærebjelkene til Trygg Læring.