Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Høyenhall skole

Helsesykepleier 1. - 7. trinn: Guri Østhassel

Tilstede: Mandag til fredag kl. 08.30-14.30

Mobil: 94785750

Telefon: 23126860

E-post: guri.osthassel@bos.oslo.kommune.no

Helsesykepleier 8. – 10. trinn: Magnus Karlsen

Tilstede: Onsdager og fredager kl. 08.30-14.30 og tirsdag annen hver uke (oddetallsuker)

Mobil: 48997874

Telefon: 23126861

E-post: erik.magnus.karlsen@bos.oslo.kommune.no

Postadresse:

Skolehelsetjenesten, Stallerudveien 97, 0693 Oslo.

Enkelte dager er vi på kurs eller i møter. Det går da an å ta kontakt via telefon eller e-post.  

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunes nettside

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten

Elever ved Høyenhall blir innkalt og får sin tannbehandling ved Ryen tannklinikk.

Kontaktinfo

Telefon 23 46 60 00

Send e-post til ryen@hel.oslo.kommune.no

Besøksadresse

Ryensvingen 1, 0680 OSLO

Åpningstider er hver dag fra kl. 08:00 - 15:30

 

Behov for øyeblikkelig hjelp utenom tannklinikkens åpningstider:

Tannlegevakta i Schweigaardsgt. 6 gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom.

Åpningstider er hver kveld kl. 19:00 - 22:00 samt lørdager/søndager kl. 11:00-14:00 og 19:00-22:00.

Det er ingen timebestilling, men kølappsystem.

Telefon 22 67 30 00.