Hovedseksjon

Itslearning - skolens læringsplattform

 

Startsider

Det er ulike startsider for elever og foresatte i itslearning, som viser informasjonen for brukerne gjennom ulike innholdsblokker. Man finner alltid tilbake til startsiden ved å klikke på "Hjem-knappen"(huset).

 

Startside for elever

 • Eleven kan gå fra startsiden til sin "Vurderingsoversikt" og til "Orden og Atferd". De har også en varsling for anmerkninger og vurderinger som er gjort på dem via varsel-ikonet (Bjella).
 • "Hendelser" viser timer som er lagt inn, med tilgang til planer som er gjort tilgjengelig av lærer(e) i fag.
 • Eleven får listet opp alle sine "Fag", med melding om hvor mange endringer som er gjort i faget siden sist.
 • Startsiden er veien inn til fagsider for eleven.
 • "Gjøremål" er en liste over tester, oppgaver og egendefinerte aktiviteter fra alle fag, som eleven skal gjøre.

 

Startsider for foresatte

 • Gir foresatte tilgang til elevens profil. Gjennom elevens profil får foresatte tilgang til elevens "Vurderingsoversikt" og "Orden og atferd". I vurderingsoversikten vil foresatte se vurderinger i alle fag.
 • Gir foresatte tilgang til fagets "Vurderingsoversikt" gjennom "Fagoversikt". I tillegg får de tilgang til en "Fagrapport", samt planer i faget gjennom "Planlegger".
 • I "Fagrapporten" vil foresatte se hva som er gjort av oppgaver og tester i et fag, samt hvilke ressurser som er lest av eleven.

Itslearning

 • et verktøy i portalen
 • innlogging via skolens hjemmeside
 • tilgjengelig under "Verktøy" som "Its - Mine fag".
 • gir oversikt over elevers fag, undervisningsplaner, timeplaner og hendelser, vurderinger og oppgaver som skal gjøres.
 • viser de 5 siste hendelsene i et fag, publisert av faglærere
 • tilpassede startsider for elever og foresatte
 • har brukerveiledninger til brukerne, se denne siden under dokumenter