Fravær - regler og informasjon

Fravær ved sykdom

Melding om fravær gis via SkoleSMS. Skolens nummer er 417 16 112. Kodeordet er HOY etterfulgt av klasse (for eksempel: HOY 1A). Melding gis første fraværsdag, og før skoledagen starter.

 

Etter sykefravær plikter hjemmet / eleven å notere seg hva han / hun har gått glipp av vedrørende arbeidsoppgaver og undervisning, og deretter sammen med lærer og foresatte komme frem til hvordan dette best kan tas igjen.

 

For ungdomstrinnet:

Fra og med 8. klasse føres alt fravær på vitnemålet. Dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse eller en del andre nærmere angitte grunner, kan inntil ti dager pr skoleår strykes av det fraværet som føres på vitnemålet. Reglene innebærer at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen. Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette siste punktet og kan stryke fravær fra første fraværsdag. For å få strøket fravær fra vitnemålet fra og med den fjerde sykdomsdagen, kreves dokumentasjon fra lege. Det er også anledning til å søke om å få strøket fravær det er innvilget permisjon for. Det er kun anledning til å søke om å få strøket fravær for inneværende skoleår

Fristen for å søke er satt til 1.6. hvert år. Søknader som kommer etter denne datoen vil ikke bli behandlet.

 

Som foresatt kan du få tilgang til en fraværsoversikt for ditt/dine barn. Du får tilgang ved å logge deg på Skoleplattform Oslo via skolens nettside/hjemmeside. 

  • Klikk på "Logg inn" øverst til høyre på skolens nettside. Velg "foresatte".
  • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge. Du kan velge mellom flere alternativer for elektronisk ID, blant annet MinID og BankID.
  • Når du klikker på verktøyet "Fravær" i portalen, kommer du til en fraværsoversikt for ditt/dine barn. Løsningen for fravær er levert av Fronter.
  • I fraværsoversikten får du en oversikt over det registrerte fraværet. Dersom du har flere barn velger du hvilket barn du vil se fraværet til i nedtrekkslisten øverst til høyre. I de andre nedtrekkslistene kan du eventuelt skifte termin eller sette filter på hvilke fag eller tidsrom fraværet skal vises for.
    Dersom du setter muspekeren over en fraværskode vises detaljer for den enkelte fraværsposten. Forklaring til bokstavkodene finnes under fraværstabellen. Heldagsfravær er markert med en mørkere ramme rundt timene denne dagen og en egen kode til høyre for timene. I øverste ramme og i høyre kolonne summeres fraværet opp og rundes av til hele klokketimer.

SkoleSMS

Foresatte ved Høyenhall skole kan bruke skoleSMS som meldingsverktøy.

 

Skolens nummer er: 417 16 112

Kodeordet er HOY, etterfulgt av klasse.

 

Det går å melde fravær gjennom tjenesten, eventuelt gi andre korte meldinger til skolen.

Drawing of a city