Hovedseksjon

Fravær – regler og informasjon

Melde fravær 

Hvis du som foresatt har sykt barn, kan du melde fravær i appen og i Portalen. Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer. For eldre elever som selv skal melde fravær har skolen egne rutiner. 

Slik melder du fravær for ditt barn via appen: 

 1. Klikk på "Ny melding", og knappen "Meld fravær".
 2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for. Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, velger du hvilken skolen det gjelder.
 3. Skriv beskjeden (Elevens navn er borte fra skolen idag), og trykk Send. 

 

For å melde fravær finnes følgende muligheter:

 • Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen
 • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
 • Ringe skolen

 

Skolen har utarbeidet rutiner for hva som eksempelvis regnes som bekymringsfullt fravær. Se rutinene våre her.

 

For ungdomstrinnet:

Fra og med 8. klasse føres alt fravær på vitnemålet. Dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes helse eller en del andre nærmere angitte grunner, kan inntil ti dager pr skoleår strykes av det fraværet som føres på vitnemålet. Reglene innebærer at elevene i forbindelse med sykdom bare kan stryke fravær fra og med den fjerde sykedagen. Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette siste punktet og kan stryke fravær fra første fraværsdag. For å få strøket fravær fra vitnemålet fra og med den fjerde sykdomsdagen, kreves dokumentasjon fra lege. Det er også anledning til å søke om å få strøket fravær det er innvilget permisjon for. Det er kun anledning til å søke om å få strøket fravær for inneværende skoleår

Fristen for å søke er satt til 1.6. hvert år. Søknader som kommer etter denne datoen vil ikke bli behandlet.

 

Som foresatt kan du få tilgang til en fraværsoversikt for ditt/dine barn. Du får tilgang ved å logge deg på Skoleplattform Oslo via skolens nettside/hjemmeside. 

 • Klikk på "Logg inn" øverst til høyre på skolens nettside. Velg "foresatte".
 • Du logger deg deretter på ved hjelp av ID-porten, på samme måte som ved tilgang til en rekke andre offentlige tjenester i Norge. Du kan velge mellom flere alternativer for elektronisk ID, blant annet MinID og BankID.
 • Når du klikker på verktøyet "Fravær" i portalen, kommer du til en fraværsoversikt for ditt/dine barn. Løsningen for fravær er levert av Fronter.
 • I fraværsoversikten får du en oversikt over det registrerte fraværet. Dersom du har flere barn velger du hvilket barn du vil se fraværet til i nedtrekkslisten øverst til høyre. I de andre nedtrekkslistene kan du eventuelt skifte termin eller sette filter på hvilke fag eller tidsrom fraværet skal vises for.
  Dersom du setter muspekeren over en fraværskode vises detaljer for den enkelte fraværsposten. Forklaring til bokstavkodene finnes under fraværstabellen. Heldagsfravær er markert med en mørkere ramme rundt timene denne dagen og en egen kode til høyre for timene. I øverste ramme og i høyre kolonne summeres fraværet opp og rundes av til hele klokketimer.