Ledelse og ansatte

Ledelse

Kontorpersonell

Vaktmester

Renholdsleder

IKT-ansvarlig

Rådgivere og sosiallærere

Bibliotekansvarlig

 

1. trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7. trinn

8. trinn

9. trinn

10. trinn

Faglærere

 

Ledelse

 

 

Rektor:

Anne Nyland 

 

 

 

 

 

 

 

Assisterende rektor 8.-10. trinn:

Ellen Marie Ystad

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Inspektør 1.-4. trinn:  

Kathrine Kjølstad TesloKathrine Teslo er leder på 1. til 4. trinn

 

 

 

 

 

 

                        Inspektør  5.-7. trinn:

 Jon Christoffersen

 

 

 

 

 

 

Kontorsjef:

 Elisabeth Østreng

 

Konsulent / Vikarinnkaller:

Sonja Damdin Sunde

 


Sosiallærere:

Valentina Paulic (sosiallærer trinn 6-9)

Sosiallærer Valentina Paulic

 

 

 

 

 

 

Marius Sletvold (sosiallærer trinn 1-5)

 

 

Rådgivere ungdomstrinnet:
Hilde Kolnes

 

Vaktmester:

Harald Hass

 

Renholdsleder:

Sabiha Elaachmir 

 

IKT-ansvarlig:

Geir Woll

 

Biblioteksansvarlig:

Bea-Britt Bjørnskau

Siw Langbråten

 

1. trinn

Kontaktlærere på trinnet: 

Camilla Stien-Martinsen

Siren Tobiasson

Pia Langbråten

 

2. trinn

Kontaktlærer 2A: Marte Lia  

Kontaktlærer 2B: Kraig Hein   

 

 

3. trinn

Kontaktlærer 3A: Ellen Kathrine Gabrielsen 

kontaktlærer 3B: Mariann Grodås 

 

 

4. trinn

Kontaktlærer 4A: Linn Solberg Christophersen  

Kontaktlærer 4B: Marianne Støylen

Kontaktlærer 4C: Sameera Afzal

 

5. trinn

Kontaktlærer 5A: Cecilie Kvelland  

kontaktlærer 5B: Tobias Guldhaug Reinli 

 

 

6.trinn

Kontaktlærer 6A: Kim Rognerudengen   

Kontaktlærer 6B: Sau-Wai Cheung 

 

 

7. trinn

Kontaktlærer 7A: Andreas Stien-Leenderts   

Kontaktlærer 7B: Even S. Kvernberg  

 

 

8. trinn

Kontaktlærere på trinnet: 

Mari Nyhamar Hinkel

Julie Tverrå Johnsen

Sibylla Erikstein

Usman Aziz Ahmed  

 

 

9. trinn

Kontaktlærere 9A/9B: Arnfinn Halderaker, Barbro F. Torvet og Andrea Rønsen  

Kontaktlærere 9C: Nora Opjordsmoen Fjæstad og Eirik Hovland

 

 

10. trinn

Kontaktlærer 10A:  Lena Vaag  

Kontaktlærere 10B:  Kristin Guriby   og Christoffer Dreyer  

 

 

 

 

Faglærere

 Ann Kristin Winger

Elin Gudem Hansen 

Bea-Britt Bjørnskau

Claudia Horntvedt
Magnus Aulie Skovdahl

Ida Elisabeth Larkleiv 

Liv Signe Hagen

Ingrid Blekastad

Elise Josephsen

Kristoffer Fadnes

Fredrik Søvik-Ringstrøm

Sander Solvik

 

Skoleassistenter

 
Ellen F. Gulliksen 
Ellen Korstad 

Tine Adelsten Jahnsen

Elsa Lie

Anita Svingen Gulbrandsen

Heidi Sandbukten

Amund Riise Eckhoff

 

 

 

 

Fakta

  • Det er omlag 80 ansatte på Høyenhall skole, inkludert AKS.

 

  • Vi har engasjerte og dyktige ansatte som er opptatte av elevenes sosiale og faglige utvikling.

 

  • Sammen med foresatte som ønsker å bidra til elevenes beste, har vi et godt utgangspunkt for å nå målene våre!