Ledelse og ansatte

Ledelse

Kontorpersonell

Vaktmester

Renholdsleder

IKT-ansvarlig

Rådgivere og sosiallærere

Bibliotekansvarlig

 

1. trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7. trinn

8. trinn

9. trinn

10. trinn

Faglærere

 

Ledelse

 

 

Rektor:

Anne Nyland 

 

 

 

 

 

 

 

Assisterende rektor 8.-10. trinn:

Ellen Marie Ystad

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Inspektør 1.-4. trinn:  

Kathrine Kjølstad TesloKathrine Teslo er leder på 1. til 4. trinn

 

 

 

 

 

 

                        Inspektør  5.-7. trinn:

 Jon Christoffersen

 

 

 

 

 

 

Kontorsjef:

 Elisabeth Østreng

 

Konsulent / Vikarinnkaller:

Sonja Damdin Sunde

 


Sosiallærere:

Valentina Paulic (sosiallærer trinn 5-9)

Sosiallærer Valentina Paulic

 

 

 

 

 

 

Marius Sletvold (sosiallærer trinn 1-4)

 

 

Rådgivere ungdomstrinnet:
Hilde Kolnes

 

Vaktmester:

Harald Hass

 

Renholdsleder:

Sabiha Elaachmir 

 

IKT-ansvarlig:

Geir Woll

 

Biblioteksansvarlig:

Bea-Britt Bjørnskau

Siw Langbråten

 

1. trinn

Kontaktlærer 1A Ellen Kathrine Gabrielsen 

Kontaktlærer 1B:Ida Elisabeth Larkleiv  

Spesialpedagog: Ingrid Blekastad  

 

 

2. trinn

Kontaktlærer2A: Linn Solberg Christophersen  

Kontaktlærer2B: Marianne Støylen  

Kontaktlærer 2C: Sameera Afzal

Spesialpedagog: Ingrid Blekastad

 

3. trinn

Kontaktlærer 3A: Camilla Stien-Martinsen

kontaktlærer 3B: Kraig Hein  

Spesialpedagog: Anne Haugland

 

4. trinn

Kontaktlærer 4A: Kim Rognerudengen  

Kontaktlærer 4B: Sau-Wai Cheung

Spesialpedagog: Anne Haugland

 

5. trinn

Kontaktlærer 5A: Andreas Stien-Leenderts 

kontaktlærer 5B: Even S. Kvernberg  

Spesialpedagog: Wenche Andersen

 

6.trinn

Kontaktlærer 6A: Cecilie Kvelland  

Kontaktlærer 6B: Sander Solvik  

Spesialpedagog: Wenche Andersen

 

7. trinn

Kontaktlærer 7A: Liv Signe Hagen

Kontaktlærer 7B: Jonas S. Skjærseth

Kontaktlærer 7C: Marianne Sivertsen

Spesialpedagog: Wenche Andersen

 

8. trinn

Kontaktlærere 8A: Lena Vaag  

Kontaktlærere 8B: Kristin Guriby   og Christoffer Dreyer  

Spesialpedagog:

 

9. trinn

Kontaktlærere 9A og 9B: Ingrid Hagen Kristiansen,  Mari Nyhamar Hinkel og Julie Tverrå Johnsen

 

 

Spesialpedagog: Fredrik Søvik-Ringstrøm

 

10. trinn

Kontaktlærere 10A: Arnfinn Halderaker Husby  

Kontaktlærere 10B: Barbro F. Torvet 

Kontaktlærere 10C:  Rune T. Jensen og Mona Aasnes  

 

Faglærere

 Ann Kristin Winger

Elin Gudem Hansen 

Bea-Britt Bjørnskau

Claudia Horntvedt
Magnus Aulie Skovdahl


Siren Tobiasson

Pia Langbråten

Elise Josephsen

Kristoffer Fadnes

Olena Shestopalyuk

 

Skoleassistenter

 
Ellen F. Gulliksen 
Ellen Korstad 

Nils Bastian Brekken

Tine Adelsten Jahnsen

Amund Riise Eckhoff

Elsa Lie

 

 

 

 

Fakta

  • Det er omlag 80 ansatte på Høyenhall skole, inkludert AKS.

 

  • Vi har engasjerte og dyktige ansatte som er opptatte av elevenes sosiale og faglige utvikling.

 

  • Sammen med foresatte som ønsker å bidra til elevenes beste, har vi et godt utgangspunkt for å nå målene våre!
Drawing of a city