Ledelse og ansatte 2021-2022

Ledelse

Rektor:


Anne Nyland

Assisterende rektor 8.–10. trinn:


Ellen Marie Ystad

Inspektør 1.–4. trinn:

Kathrine Kjølstad Teslo

Inspektør  5.–7. trinn:


Jon Christoffersen

Kontorpersonell

Kontorsjef: 


Elisabeth Østreng

Vikarinnkaller og førstekonsulent:

Bekim Ahmedi

Rådgivere og sosiallærere

Rådgiver ungdomstrinnet:

Hilde Kolnes

Sosiallærer 1.–5. trinn:

Maivand Sape

Sosiallærer trinn 6.–9. trinn: 

Stina Skogrand

 

Vaktmester:


Harald Hass

Renholdsleder:


Sabiha Elaachmir

IKT-ansvarlig:

Espen Bakke

Helsesykepleier 1.-7. trinn:

Guri Østhassel

Helsesykepleier 8.-10- trinn:

Cecilie Lund

Biblioteksansvarlig:

Bea-Britt Bjørnskau
Siw Langbråten

Lærere

1. trinn

Kontaktlærere på trinnet: 
Camilla Stien-Martinsen
Siren Tobiasson
Pia Langbråten

2. trinn

Kontaktlærer 2A: Marianne Støylen  
Kontaktlærer 2B: Andreas Stien-Leenderts      

3. trinn

Kontaktlærer 3A: Marte Lia  
kontaktlærer 3B: Kraig Hein

4. trinn

Kontaktlærer 4A: Cecilie Kvelland
Kontaktlærer 4B: Linn Solberg Christophersen 

5. trinn

Kontaktlærer 5A: Sameera Afzal
kontaktlærer 5B: Andreas Hannisdal

Kontaktlærer 5C: Hedda Hakvåg

6.trinn

Kontaktlærer 6A: Sander Solvik   
Kontaktlærer 6B: Tobias Guldhaug Reinli  

7. trinn

Kontaktlærer 7A: Kim Rognerudengen 
Kontaktlærer 7B: Sau-Wai Cheung   

8. trinn

Kontaktlærere på trinnet: 

Lena Vaag  

Kristin Guriby  

Ida Furuhaug

Arne Singsaas

9. trinn

Kontaktlærere 9A: Mari Nyhamar Hinkel og Kristoffer Fadnes

Kontaktlærere 9B: Julie Tverrå Johnsen og Usman Aziz Ahmed  

  
Kontaktlærere 9C: Sibylla Erikstein

10. trinn

Kontaktlærer 10A/10B: Arnfinn Halderaker, Barbro F. Torvet og Andrea Rønsen  

Kontaktlærere 10C: Even S. Kvernberg  og Sifa Basaluci

Faglærere

Omar Ghafoorzai

Ann Kristin Winger
Jacob Mortensen

Eirik Hovland
Bea-Britt Bjørnskau
Claudia Horntvedt
Ida Elisabeth Larkleiv
Liv Signe Hagen
Ingrid Blekastad
Elise Josephsen

Skoleassistenter

Ellen F. Gulliksen
Ellen Korstad
Elsa Lie
Anita Svingen Gulbrandsen
Heidi Sandbukten
Amund Riise Eckhoff

Fakta

  • Det er omlag 80 ansatte på Høyenhall skole, inkludert AKS.
  • Vi har engasjerte og dyktige ansatte som er opptatte av elevenes sosiale og faglige utvikling.
  • Sammen med foresatte som ønsker å bidra til elevenes beste, har vi et godt utgangspunkt for å nå målene våre!