Ledelse og ansatte

Ledelse

Rektor:


Anne Nyland

Assisterende rektor 8.–10. trinn:


Ellen Marie Ystad

Inspektør 1.–4. trinn:

Kathrine Kjølstad Teslo

Inspektør  5.–7. trinn:


Jon Christoffersen

Kontorpersonell

Kontorsjef: 


Elisabeth Østreng

Rådgivere og sosiallærere

Rådgiver ungdomstrinnet:

Hilde Kolnes

Sosiallærer 1.–5. trinn:


Marius Sletvold

Sosiallærer trinn 6.–9. trinn: 


Valentina Paulic

Vaktmester:


Harald Hass

Renholdsleder:


Sabiha Elaachmir

IKT-ansvarlig:

 

Biblioteksansvarlig:

Bea-Britt Bjørnskau
Siw Langbråten

Lærere

1. trinn

Kontaktlærere på trinnet: 
Camilla Stien-Martinsen
Siren Tobiasson
Pia Langbråten

2. trinn

Kontaktlærer 2A: Marte Lia  
Kontaktlærer 2B: Kraig Hein   

3. trinn

Kontaktlærer 3A: Ellen Kathrine Gabrielsen 
kontaktlærer 3B: Mariann Grodås 

4. trinn

Kontaktlærer 4A: Linn Solberg Christophersen  
Kontaktlærer 4B: Marianne Støylen
Kontaktlærer 4C: Sameera Afzal

5. trinn

Kontaktlærer 5A: Sander Solvik
kontaktlærer 5B: Tobias Guldhaug Reinli 

6.trinn

Kontaktlærer 6A: Kim Rognerudengen   
Kontaktlærer 6B: Sau-Wai Cheung 

7. trinn

Kontaktlærer 7A: Andreas Stien-Leenderts  
Kontaktlærer 7B: Even S. Kvernberg  

8. trinn

Kontaktlærere på trinnet: 
Mari Nyhamar Hinkel
Julie Tverrå Johnsen
Sibylla Erikstein
Usman Aziz Ahmed  

9. trinn

Kontaktlærere 9A/9B: Arnfinn Halderaker, Barbro F. Torvet og Andrea Rønsen  
Kontaktlærere 9C: Nora Opjordsmoen Fjæstad og Eirik Hovland

10. trinn

Kontaktlærer 10A:  Lena Vaag  
Kontaktlærere 10B:  Kristin Guriby   og Christoffer Dreyer   

Faglærere

Ann Kristin Winger
Elin Gudem Hansen
Bea-Britt Bjørnskau
Claudia Horntvedt
Magnus Aulie Skovdahl
Ida Elisabeth Larkleiv
Liv Signe Hagen
Ingrid Blekastad
Elise Josephsen
Kristoffer Fadnes
Fredrik Søvik-Ringstrøm
Sander Solvik
Magnus Skovdahl

Skoleassistenter

Ellen F. Gulliksen
Ellen Korstad
Elsa Lie
Anita Svingen Gulbrandsen
Heidi Sandbukten
Amund Riise Eckhoff

Fakta

  • Det er omlag 80 ansatte på Høyenhall skole, inkludert AKS.
  • Vi har engasjerte og dyktige ansatte som er opptatte av elevenes sosiale og faglige utvikling.
  • Sammen med foresatte som ønsker å bidra til elevenes beste, har vi et godt utgangspunkt for å nå målene våre!