Ledelse og ansatte

Ledelse

Kontorpersonell

Vaktmester

Renholdsleder

IKT-ansvarlig

Rådgivere og sosiallærere

Bibliotekansvarlig

 

1. trinn

2.trinn

3.trinn

4.trinn

5.trinn

6.trinn

7. trinn

8. trinn

9. trinn

10. trinn

Faglærere

 

Ledelse

 

 

Rektor:

Anne Nyland 

 

 

 

 

 

 

 

Assisterende rektor 8.-10. trinn:

Ellen Marie Ystad

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsinspektør - 1.-4. trinn:  

Kathrine Kjølstad Teslo

 

 

Undervisningsinspektør - 5.-7.trinn:

 Jon Christoffersen

 

Kontorsjef:

Elisabeth Østreng

 

Konsulent / Vikarinnkaller:

Woubet Mamo

 

Vaktmester:

Harald Hass

 

Renholdsleder:

Sabiha Elaachmir 

 

IKT-ansvarlig:

Geir Woll

 

Rådgivere ungdomstrinnet:
Hilde Kolnes


Sosiallærere:

Linn-Heidi Hågensen (trinn 5-8)

Marius Sletvold (trinn 1-4)

Biblioteksansvarlig:

Bea-Britt Bjørnskau

Siw Langbråten

 

1. trinn

Kontaktlærer 1A: Linn Solberg Christophersen

Kontaktlærer 1B: Marianne Støylen

Kontaktlærer 1C: Victoria W. Lund

Spesialpedagog: Ingrid Blekastad  

 

 

2. trinn

Kontaktlærer2A: Camilla Stien-Martinsen

Kontaktlærer2B: Kraig Hein

Spesialpedagog: Ingrid Blekastad

 

3. trinn

Kontaktlærer 3A: Cathrine Gullie Lunde 

kontaktlærer 3B:  Sau-Wai Cheung

Spesialpedagog: Anne Haugland

 

4. trinn

Kontaktlærer 4A: Andreas Stien-Leenderts

Kontaktlærer 4B: Ellen Kathrine Gabrielsen

Spesialpedagog: Anne Haugland

 

5. trinn

Kontaktlærer 5A: Cecilie Kvelland

kontaktlærer 5B: Erik Grovassbakk / Gerd Kvelland

Spesialpedagog: Wenche Andersen

 

6.trinn

Kontaktlærer 6A: Liv Signe Hagen

Kontaktlærer 6B:  Jonas S. Skjærseth

Kontaktlærer 6C: Sameera Afzal

Spesialpedagog: Wenche Andersen

 

7. trinn

Kontaktlærer 7A: Helene Soldal

Kontaktlærer 7B: Even S. Kvernberg

Spesialpedagog: Wenche Andersen

 

8. trinn

Kontaktlærere 8A: Nora Opjordsmoen Fjæstad  Ingrid Hagen Kristiansen Mari Nyhamar Hinkel

Kontaktlærere 8B: Nora Opjordsmoen Fjæstad  Ingrid Hagen Kristiansen Mari Nyhamar Hinkel

Spesialpedagog: Julie Tverrå Johnsen 

 

9. trinn

Kontaktlærere 9A: og Arnfinn Halderaker Husby 

Kontaktlærere 9B: Lena Vaag Barbro F. Torvet

Kontaktlærere 9C:  Mona Aasnes og

Gerard Garro Blanco

 

Spesialpedagog: Fredrik Søvik-Ringstrøm

 

10. trinn

Kontaktlærere 10A: Kristin Guriby   Rune T. Jensen  Lena Vaag 

Kontaktlærere 10B: Kristin Guriby   Rune T. Jensen  Lena Vaag 

Kontaktlærere 10C:  Ingvild Sørdal Fredrik Søvik-Ringstrøm

 

Faglærere

 Ann Kristin Winger

Elin Gudem Hansen 

Bea-Britt Bjørnskau


Magnus Aulie Skovdahl


Siren Tobiasson

Pia Langbråten

Elise Josephsen

 

Skoleassistenter

 
Ellen F. Gulliksen 
Ellen Korstad 

Neelam Sabir

Tove Snedsbøl

Nils Bastian Brekken

Tine Adelsten Jahnsen

 

 

 

 

Fakta

  • Det er omlag 80 ansatte på Høyenhall skole, inkludert AKS.

 

  • Vi har engasjerte og dyktige ansatte som er opptatte av elevenes sosiale og faglige utvikling.

 

  • Sammen med foresatte som ønsker å bidra til elevenes beste, har vi et godt utgangspunkt for å nå målene våre!
Drawing of a city