Hovedseksjon

Veileder for skole-hjem samarbeid

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger fra foresatte som gjør at vi kan utvikle oss og for at de foresatte stiller opp og deltar på foreldremøter, utviklingssamtaler og lignende.

Oslo kommune har utarbeidet en veileder for samarbeidet mellom skole og hjem. Her beskrives hva de foresatte kan forvente av skolen når det gjelder samarbeid og kommunikasjon. Det står også litt om hvilke  bidrag skolen trenger fra de foresatte.

Lenke til veilederen for skole-hjem samarbeid