Strategisk plan

Skolens strategiske plan beskriver hvilke hovedsatsingsområder skolen har for inneværende kalenderår og er vårt viktigste styringsdokument.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av mål vedtatt av Oslo bystyre, og er vedtatt i skolens driftsstyre.

For å nå målene våre satser vi spesielt på lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. I tillegg forsetter vi kompetanseheving for personalet i Vurdering for læring (VFL) og vårt systematiske arbeid for å sikre elevene et godt og trygt skolemiljø.

 

Strategisk plan 2018