Hovedseksjon

Strategisk plan og annen viktig informasjon

Skolens strategiske plan beskriver hvilke hovedsatsingsområder skolen har for inneværende kalenderår og er vårt viktigste styringsdokument.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av mål vedtatt av Oslo bystyre, og er vedtatt i skolens driftsstyre.

I verbalteksten står det mye om hvordan vi er som skole, hvordan vi jobber og hva vi tror på. Her framkommer verdiene og standardene våre. Les mer her:

Strategisk plan verbaltekst

 

 

Kanalstrategi

Skolen har en plan for hvilke kanaler som skal brukes til hvilke typer kommunikasjon. 

Kanalstrategi for Høyenhall skole