Hovedseksjon

Språk

På ungdomstrinnet har elevene to timer med språkfag i uka, i tillegg til engelsk. Elevene velger språkfag rett før sommeren på 7.trinn, og de har dette faget gjennom alle tre årene på ungdomstrinnet. Elevene kan velge mellom:

  • Spansk, tysk, fransk og engelsk fordypning.

Elever som velger engelsk fordypning må ha fremmedspråk i tre år på videregående dersom de skal gå på studiespesialisering. Dersom eleven velger fransk, spansk eller tysk, så kan eleven avslutte fremmedspråk på videregående studiespesialisering etter to år.

 

Språkkompetanse gir mulighet for deltakelse i internasjonale sammenhenger og bidrar til å gi et mer nyansert bilde av internasjonale prosesser og hendelser. I en verden med økende mobilitet og digital samhandling er kompetanse i flere språk og interkulturell kompetanse en forutsetning for kommunikasjon og deltakelse på mange områder.

 

Å lære et fremmedspråk dreier seg først og fremst om å bruke språket – å lese, lytte, snakke og skrive – i forskjellige sammenhenger. I tillegg innebærer det kommunikasjon om og innsikt i andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer, noe som kan føre til større bevissthet om egen kultur og nye muligheter til opplevelser.

 

Les mer på ressurssidene til fremmedspråksenterets interaktive sider www.sprakvalg.no eller les i infobrosjyrene om fremmedspråk.

 

 

 

 

 

 

 

Språk ved Høyenhall skole

Ved Høyenhall skole tilbyr vi følgende språk:

  • Spansk
  • Tysk
  • Fransk
  • Engelsk fordypning