Hovedseksjon

Vår profil

Vi har dyktige lærere som legger til rette for at den enkelte elev skal oppleve mestring på sitt nivå. Våre ansatte ved skolen og aktivitetsskolen er opptatt av å ha gode relasjoner til elevene, og jobber målrettet for at alle skal ha et godt og trygt læringsmiljø.

Vi arbeider systematisk med vurdering for læring, deling av god praksis og elevenes sosiale kompetanse. Satsing på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT gjennomsyrer elevens skolehverdag.

Skolen har et innholdsrikt bibliotek, en flott aula og en stor idrettshall. Uteområdene våre innbyr til lek og læringsaktiviteter. Skolegården er også arena for den årlige Høyenhallstafetten som er en viktig tradisjon for skolen og nærmiljøet.

 

Fakta om skolen

  • Høyenhall skole ble bygget i 1966, som barneskole.
  • I 1975 startet skolen med ungdomstrinn og har nå til sammen ca. 600 elever og bortimot 80 ansatte (inkl. AKS).
  • 5. april 1997 brant store deler av Høyenhall skole ned. Først fra skolestart 2000 kunne skolen endelig ta i bruk de nye skolelokalene og en ny idrettshall.