Hovedseksjon

Søknad om permisjon

Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

Lenke til permisjonsskjemaet

Oslostandarden brukes av alle grunnskoler i oslo kommune, med formål om å sikre likebehandling av søknader om permisjon, og å redusere omfang av fravær.

 

    •