Bruk av IKT i skolen

Digital kompetanse er viktig!

Høyenhall skole har 1:1 dekning med PC'er fra 5-10 klasse. I tillegg disponerer skolens bibliotek en del PC'er. På Høyenhall skole legger vi vekt på å øve i fag samtidig som vi trener på bruk av PC.