Hovedseksjon

Bruk av IKT i skolen

Digital kompetanse er viktig!

Høyenhall skole har 1:1 dekning med PC'er eller iPad fra 1-10 klasse. I tillegg disponerer skolens bibliotek en del PC'er. På Høyenhall skole legger vi vekt på å øve i fag samtidig som vi trener på bruk av PC eller iPad. Vi ønsker å bruke læringsteknologien som et verktøy til enda bedre, morsommere og mer effektiv læring, og vil være en fremoverlent skole som har vært tidlig ute med anskaffelse av digitalt utstyr!