Hovedseksjon

Natteravn på Høyenhall og Manglerud

Natteravn-foreldrene Stig, Trond, Eirik og Trine ute på oppdrag.

Det er klassekontaktene som skaffer fire foreldre fra hver klasse til vandring. Hvert klassetrinn har maks én vandring på høsten og én vandring på våren.
Informasjon om hvem som skal gå når blir sendt ut til klassekontaktene på e-post.

 

 

Hvorfor trenger vi å gå natteravn?

Politiet sier det er svært få hendelser på Manglerud og Høyenhall, noe av grunnen til det er det forebyggende arbeidet med natteravnvandringer.

 

Har du spørsmål kan du kontakte natteravnansvarlige i FAU Høyenhall:

Mona Ridder-Nielsen

 

Formål for natteravnene

  • å bidra til å gjøre byer og tettsteder til et trygt sted å være for alle mennesker
  • å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne.
  • søke å bidra til å dempe vold og skadeverksproblematikk ved sitt nærvær der hvor folk ferdes
  • å bevisstgjøre innbyggerne om at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold.

Natteravnene skal aldri blande seg inn i konflikter, men varsle politiet der det er behov for det.