Driftsstyret – DS

Leder: Annette Torgunrud Kristensen   (foresatt)

 

Nestleder: Jannecke Tobiassen (foresatt)

 

Politiske representanter:

Ansattes representanter

  • Nora O. Fjæstad
  • Arnfinn Halderaker

Vara:

  1. Vara
  2. vara

Elevrepresentanter:

  • Caroline Bjercke
  • Viktor Gulbrandsen

Vara politiske representanter:

1. vara: Benjamin Bornø (H)

2. vara: Andreas Moe (MDG)

3. vara: Kristin Sandaker (A)

 

Vara foresatte:

1. vara: Marte Flynn

2. vara: Arne Wormstrand

3. vara: Jan-Erik Kristiansen

 

 

 

Sekretær: Anne Nyland

 

Informasjon

  • Skolens driftsstyre har ca. 6 møter pr. år.
  • Målet med driftsstyret er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ.
  • Driftsstyrets viktigste oppgave er å vedta skolens budsjett og skolens strategiske plan.
  • Driftsstyret kan uttale seg om virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, plan for hjem-skole-samarbeid, fagplaner og skolevurdering