Hovedseksjon

Driftsstyret – DS

Leder: 

 

Nestleder:

 

Politiske representanter:

  •  

Ansattes representanter

  •  

Vara:

  1. Vara
  2. vara

Elevrepresentanter:

  •  

Vara politiske representanter:

 

 

Vara foresatte:

1. vara:

2. vara: 

3. vara:

 

 

 

Sekretær: Anne Nyland

 

Informasjon

  • Skolens driftsstyre har ca. 6 møter pr. år.
  • Målet med driftsstyret er at alle partene i skolen skal være representerte i et besluttende organ.
  • Driftsstyrets viktigste oppgave er å vedta skolens budsjett og skolens strategiske plan.
  • Driftsstyret kan uttale seg om virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, plan for hjem-skole-samarbeid, fagplaner og skolevurdering