Hovedseksjon

FAU

Osloskolen logo

Kontaktinfo:

fau.hoyenhall@gmail.com

 - Styreleder
 - Nest leder
 - Økonomi
 - Styremedlem
 - Styremedlem

 

Informasjon

  • Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.
  • FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
  • Det er opprettet en Facebook-side for skolens FAU. Gå inn på Facebook og lik siden "FAU Høyenhall skole".

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU