FAU

Osloskolen logo

Hilde Madsø Jacobsen, styreleder

Helene Sommerseth, nestleder

Mette Lie Andersen, kasserer

Martin Kjellsen, sekretær

Annette Torgunrud Kristensen, styremedlem.

Informasjon

  • Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.
  • FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
  • Det er opprettet en Facebook-side for skolens FAU. Gå inn på Facebook og lik siden "FAU Høyenhall skole".
Drawing of a city