FAU

Osloskolen logo

Leder:    

Jan Erik kristiansen

Nestleder:   

Anette Torgunrud Kristensen

Styremedlem:      

Helen Mittet

Styremedlem/Kasserer:     

Cathrine Lillo Stenberg

Styremedlem:

Kamran Torki Sharifabadi        

Styremedlem:

Torgeir Waterhouse

Sekretær:

Hilde Madsøe Jacobsen

Informasjon

  • Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.
  • FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.
  • Det er opprettet en Facebook-side for skolens FAU. Gå inn på Facebook og lik siden "FAU Høyenhall skole".
Drawing of a city