Åpen "hjertetelefon" for elever

Illustrasjon.

 

Sosiallærer Marius treffer du på telefon 984 90 202 eller marius.sletvold@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer/rådgiver Hilde treffer du på telefon 913 67 250 eller hilde.kolnes@ude.oslo.kommune.no

 

Skolehelsetjenesten i bydel Østensjø er ikke tilgjengelige på skolene nå som de er stengt. Skolehelsetjenesten  er tilgjengelig på telefon for barn, unge og familier som har behov for oppfølging, hjelp og veiledning mandag til torsdag kl 10.00-14.00.

Behov for å snakke med helsesykepleier for barn 6-18 år ring Guri på 947 85 750 eller guri.osthassel@bos.oslo.kommune.no eller 476 73 829.

Vaksinasjoner og annen nødvendig oppfølging vil gjennomføres med nødvendige smittetiltak. Eventuell innkalling til dette vil sendes direkte til foresatte.

 

Du kan også ringe:

Alarmtelefonen for barn og unge:            116 111 (åpen hele døgnet) Kirkens SOS:                                                                22 40 00 40 (åpen hele døgnet)

Barnevernsvakten i Oslo:                             22 70 55 80 eller 928 38 328 (åpen hele døgnet)

Mental helses hjelpetelefon:                     116 123 (åpen hele døgnet)

Kors på halsen (Røde kors)                         800 33 321 (åpen kl 14.00-22.00)