Informasjon om kontaktlærere skoleåret 2018/19 - og god sommer!

Lesing, regning, skriving

I forbindelse med innføring av lærernorm og det faktum at enkelte skoler har måtte tilsette opp mot ti lærere ekstra, har det tatt litt ekstra tid å få på plass de tre nye kontaktlærerne vi trengte i år.

Det er viktig for oss at vi har gode lærere og vi har i denne prosessen hatt litt is i magen, men kan glede oss over at vi har ansatt tre godt kvalifiserte og fagutdannende lærere.

Her finner du listen over kontaktlærere ved Høyenhall skole 2018/19

Vi ønsker alle en riktig god sommer og gleder oss til å møte elevene igjen mandag 20. august.