Stenging av fotgjengerfelt

Veien er sperret ved fotgjengerfeltet nær flystripa